Uwaga !
Wszystkie osoby odwiedzaj±ce nasz± witrynę, którzy maj± problem z otwarciem zaprezentowanych poniżej publikacji prosimy o zainstalowanie Adobe Reader.

 Adobe Reader
  GOSW
:: Grupa Oporu Społecznego "Wolno¶ć" - Data: Listopad 1985 r.