Poniższe informacje zostały zaczerpnięte z "GAZETA SOLIDARNA" (Pismo NSZZ SOLIDARNO¦Ć Regionu Częstochowskiego) od numeru 212 do 215 .Częstochowska Lista Internowanych

 Uwaga !
Wszystkie osoby odwiedzaj±ce nasz portal, posiadaj±ce gazetki podziemne, fotografie lub inne materiały zwi±zane z tym tematem, pragn±ce zamie¶cić je na naszej stronie prosimy o kontakt na email: makdar@vp.pl.

Z góry dziękujemy