IPN
- Twarze Częstochowskiej Bezpieki - wystawa IPN
- My Solidarnosc Region Czestochowa 1980-1990