Uwaga !
Wszystkie osoby odwiedzaj±ce nasz± witrynę, którzy maj± problem z otwarciem zaprezentowanych poniżej publikacji prosimy o zainstalowanie Adobe Reader.

 Adobe Reader
 Czerwona Propaganda
:: Informator - Data: 17 Grudzień 1981 r.
:: Informator - Data: 22 Grudzień 1981 r.
:: Artykuły prasowe
 INFO
Informator był jedyna gazeta wychodz±ca oficjalnie w pierwszych dniach stanu wojennego w Częstochowie.