Uwaga !
Wszystkie osoby odwiedzaj±ce nasz± witrynę, którzy maj± problem z otwarciem zaprezentowanych poniżej publikacji prosimy o zainstalowanie Adobe Reader.

 Adobe Reader
 Rozprawa
# Akt oskarżenia

# Uzasadnienie

# Wykaz osób