INFO
Poniższe materiały wykorzystano z:
   - filmu "Zwykli ludzie, niezwykłe sprawy - historia Solidarności
     częstochowskiej" wyprodukowanego przez "KAS FILM" -
     Krzysztof Kasprzak
   - oraz materiałów, które nie mogły sie zmiescić w publikacji

Materiały opublikowano za zgod± autora, któremu bardzo dziękuję za pomoc przy powstaniu tego działu.
 INFO

                           Wywiady
      :: Zbigniew Muchowicz - Data: 12.07.2011 r.
      :: Bogusław Samborski - Data: 2011 r.
      :: Jerzy Jeziorowski - Data: 22.09.2011 r.
      :: Jarosław Kapsa - Data: 2011 r.
      :: Adam Czarnota - Data: 01.09.2011 r.
      :: Anna Reterska Rakocz - Data: 08.09.2011 r.
      :: Ryszard Dylczyk - Data: 02.09.2011 r.
      :: Zdzisław Bojarski - Data: 06.09.2011 r.