Pielgrzymka ¦wiata Pracy - 1986 r.
Warszawska Pielgrzymka - 1986 r.