Pielgrzymka ¦wiata Pracy - 1987 r.
Warszawska Pielgrzymka - 1987 r.
Akcja "Krzyz" - 14 maj 1987 r.