Uroczystosc poswiecenia sztandaru - 30.08.1981 r.
Wojna plakatowa