Uprzejmie informuje że w dniu 6 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 roku poz. 1386). Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych comiesięcznego ¶wiadczenia pieniężnego w wysoko¶ci 402,72 zł. ¦wiadczenie to będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej bezterminowo i bez względu na dochód. Osob± uprawnion± w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych jest osoba której Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Osoby uprawnione, które na dzień 31 sierpnia 2017 r. nie będ± pobierały ¶wiadczenia pieniężnego mog± otrzymywać ¶wiadczenie pieniężne na podstawie decyzji Szefa UdSKiOR. Aby wydanie takiej decyzji było możliwe konieczne jest złożenie przez osobę uprawnion± wniosku o przyznanie ¶wiadczenia. Poniżej zamieszczamy ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 roku poz. 1386) wraz z wnioskiem o przyznanie ¶wiadczeń. Wniosek ten jest również do pobrania na stronie internetowej: www.kombatanci.gov.pl

Ustawa


Wniosek