FMW
Federacja Młodzieży Walcz±cej - niezależna, podziemna organizacja młodzieżowa działaj±ca w konspiracji w okresie PRL. Powołana została w czerwcu 1984 roku na nadwi¶lańskiej polanie na warszawskim Grochowie. [...] We wrze¶niu 1984 w warszawskiej drukarni FMW wychodzi 3 nr pisma Bunt w którym umieszczony jest komunikat o powstaniu organizacji oraz apel do młodzieży. Powołany został Centralny Zespół Informacji FMW, który od listopada 1984 wydawał Serwis Informacyjny FMW. W pazdzierniku 1984r., niezależnie od FMW w Warszawie powstaje Gdańska Federacja Młodzieży Walcz±cej. [...] wiecej...
¬ródło: "Wikipedia"
 Prasa:
- Lustro - Szczecin