KPN
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) - polska partia polityczna założona 1 wrze¶nia 1979 przez Leszka Moczulskiego, nawi±zuj±ca do tradycji piłsudczykowskich. Konfederacja była pierwsz± nowo powstał± parti± w krajach demokracji ludowej działaj±c± jawnie. Oficjalnie została proklamowana 1 wrze¶nia 1979, lecz w warunkach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie mogła zostać legalnie zarejestrowana. W latach 80. XX w. dwukrotnie główni działacze KPN zostali skazani na kilkuletnie kary więzienia w pokazowych procesach politycznych organizowanych przez władze PRL. Następnie opuszczali więzienie na mocy amnestii. [...] więcej...
¬ródło: "Wikipedia"
 Prasa:
- Akcja - Katowice
- Swit Niepodległosci - Warszawa
- Gazeta Polska
-
Robotnik Polski w Walce