Solidarnośc Walcząca
Solidarność Walcząca to antykomunistyczna, niepodległościowa organizacja podziemna, założona we Wrocławiu w czerwcu 1982 przez Kornela Morawieckiego. Jedna z największych niepodległościowych organizacji niezależnych, wywodzących się z pierwszej w bloku wschodnim masowej organizacji społecznej NSZZ Solidarność, powstałych w konsekwencji delegalizacji "Solidarności" przez komunistyczne władze PRL oraz wprowadzenia stanu wojennego. Działalność podziemna Solidarności Walczącej sprowadzała się do aktywności wydawniczej, propagandowej, analitycznej i wywiadowczej. Pierwszym sukcesem "SW" były manifestacje 13 i 26 czerwca 1982. Na wezwanie redakcji pisma "Solidarność Walcząca" na ulice Wrocławia wyszły tysiące mieszkańców. Demonstracje przekształciły się w wielogodzinne walki uliczne, wznoszono barykady, niejednokrotnie zmuszajšc oddziały ZOMO do wycofania się.[...] więcej...
Źródło: "Wikipedia"
 Prasa:
- Biuletyn Dolnośląski
- BIS - Wrocław
- Solidarnośc Walczaca - Trójmiasto
- Solidarnośc Walczaca - Wrocław
- Solidarnośc Walczaca - Poznań
- PIK - Katowice
- WIS - Kielce
- Wiadomości Bieżące - Wrocław