NZS
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) - stowarzyszenie studentów powstałe 22 wrze¶nia 1980 w wyniku wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będ±cych sprzeciwem społeczeństwa wobec ówczesnego reżimu politycznego w Polsce. Nazwa Niezależne Zrzeszenie Studentów została ustalona na spotkaniu 60 grup założycielskich z uczelni w całej Polsce, które spotkały się w dniach 18-19 wrze¶nia 1980 na Politechnice Warszawskiej. [...] NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem "Solidarno¶ci" i skupiało młodych ludzi chc±cych niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległo¶ciowych i patriotycznych. [...] więcej...
¬ródło: "Wikipedia"
 Prasa:
- Barykada - Kraków
- Bez Retuszu - ¦l±sk
- Biuletyn - ¦l±sk
- CDN - Wrocław
- CIA - Warszawa
- Kontra - ¦l±sk
- NBS - Poznan
- Notatnik Akademicki - Łódz